Δημοτικής Κοινότητας Κύμης,και αποφάσισε τα παρακάτω :

1. Να επαναλάβει τη συζήτηση επί των προτάσεων που κατέθεσε η Ένωση Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Κύμης και περιχώρων επί του σχεδίου κανονισμού λειτουργίας λαϊκής αγοράς και υπαιθρίου εμπορίου και να υποβάλει εκ νέου τις απόψεις του στην Δημοτική Ενότητα Κύμης.

2. Να υποβάλει προτάσεις για συντήρησης των δασικών δρόμων και αυτών που απαιτούν προέκταση προς το Δασαρχείο Αλιβερίου, της περιοχής από Κάβο μέχρι Σουτσίνι, προκειμένου να ενταχθούν στο ετήσιο πρόγραμμα συντήρησης δασικών δρόμων.

3. Να εγκρίνει και να υποβάλει προς την Δημοτική Ενότητα Κύμης και Λιμενικό Ταμείο Κύμης, την μελέτη με τις προϋποθέσεις καλής λειτουργίας ακτών περιοχής Δ. Κ. Κύμης για λουόμενους (Παρατίθεται στο τέλος)

4. Να προεγκρίνει την λειτουργία - μεταφορά καταστήματος, καθώς και την έγκριση μετά από σχετικό αίτημα και την σύμφωνο γνώμη της ΕΛ.ΑΣ και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου, την τοποθέτηση προστατευτικών "π", έμπροσθεν του καταστήματος της Αγροτικής Τράπεζας στην Κύμη.

Στη συνέχεια έγινε ενημέρωση από

-τον Αντιδήμαρχο κ. Παππά Βασίλειο σχετικά με :

-με την ανάγκη συμμετοχής εθελοντών στις εργασίες του Δήμου

- την έναρξη εφαρμογής της ανακύκλωσης απορριμμάτων

- την Σύμβουλο κ Κουεμιτζή Κατερίνα σχετικά με :

- το χαριστικό περίπτερο

- άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις του Δήμου.

Στη συνέχει παρατίθεται η πρόταση με τις προϋποθέσεις καλής λειτουργίας ακτών για λουόμενους

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΥΟΜΕΝΟΥΣ

Οι ακτές λουομένων στην περιοχή ευθύνης της Δημοτικής Κοινότητας Κύμης είναι :

• «Καλόγηρος»

• «Λένοση»

• «Σουτσίνι»

• « Παραλία Αγίου Γεωργίου»

• «Λιμανάκι»

• «Νέο Λιμανάκι»

• Οικισμός Χιλής

Οι παραπάνω ακτές εξυπηρετούν τους

• Κατοίκους του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου

• Κατοίκους γειτονικών Δήμων

• Παραθεριστές

Για την εξυπηρέτηση των παραπάνω και την καλή λειτουργία των ακτών, απαιτούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

• Δρομολόγια πρόσβασης και χώροι στάθμευσης.

• Ευκολίες παραμονής ( Ντουζ, Σκιάδια, καμπίνες)

• Προσφορά αναψυκτικών, ποτών, παγωτών κ.α.(Κυλικείο)

• Χώροι και είδη άθλησης – διαγωνισμοί.

• Ειδικές Εκδηλώσεις.

Δρομολόγια πρόσβασης και χώροι στάθμευσης.

Ο βασικός δρόμος από Κύμη προς Κάβο, ακτές Λένοση, Καλόγηρος και Σουτσίνι, απαιτεί συντήρηση και αποκατάσταση από λακκούβες και καθαρισμό των πλευρών από την βλάστηση με ειδικά μηχανήματα (καταστροφέα και προωθητή ).

Την άνοιξη του 2011 διατέθηκε μηχάνημα, φορτωτής, το οποίο πραγματοποίησε άριστα της εργασίες της αρμοδιότητάς του, όπως ο χώρος στάθμευσης στο Σουτσίνι, αλλά σε άλλα σημεία της διαδρομής μάλλον δημιούργησε πρόβλημα παρά έδωσε λύσεις.

1. Καλόγηρος.

Υπάρχει μικρού μήκους δρόμος και χώρος στάθμευσης από τον βασικό δρόμο Κύμη-Κάβος-Σουτσίνι.

Απαιτείται διάνοιξη του δρόμου μέχρι την θάλασσα.

2. Λένοση.

Υπάρχει δρόμος από τον βασικό δρόμο Κύμη – Κάβος – Σουτσίνι μέχρι σχεδόν την θάλασσα. Από ένα σημείο και μετά, λόγω κατασκευής μάνδρας και άλλων οικοδομικών εργασιών, ο μισός δρόμος είναι σχεδόν κατεστραμμένος.

. Απαιτείται βελτίωση του δρόμου και αποκατάσταση μέχρι την θάλασσα.

3. Σουτσίνι.

Εξυπηρετείται από δύο δρομολόγια, το παραθαλάσσιο από Παραλία και το ορεινό, από Κύμη, Μισόκαμπο και Κάβο .

Παραθαλάσσιο Δρομολόγιο : Απαιτείται συντήρηση σε ορισμένα σημεία λόγω φθορών από την θάλασσα στο διάστημα από Άγιο Γεώργιο έως Σουτσίνι. Επίσης ο χώρος στάθμευσης χρειάζεται στρώσιμο με υλικό κατάλληλο όσο το δυνατόν ενωρίτερα ώστε να εδραιωθεί με το έδαφος.

Ορεινό Δρομολόγιο : Είναι ανάγκη να γίνει έργο, όπως και παραπάνω αναφέρεται και να πραγματοποιηθούν και εργασίες στάθμευσης όπως πέρυσι και σε μεγαλύτερη έκταση.

Επίσης λόγω της συνεχούς αύξησης των κατοίκων που διαμένουν στις περιοχές από όπου διέρχεται το δρομολόγιο, αυξάνονται και οι επισκέπτες της ακτής, με αποτέλεσμα να αυξάνεται εκρηκτικά και η ανάγκη χώρου στάθμευσης με προοπτική.

4. Ακτή Αγίου Γεωργίου Παραλίας, Λιμανάκι και Νέο Λιμανάκι.

Ευρίσκονται επί κυρίων δρομολογίων και δεν απαιτούνται ιδιαίτερες εργασίες, πλην του χώρου στάθμευσης στο Νέο Λιμανάκι, όπου απαιτείται γενική διευθέτηση και αν είναι δυνατόν επίστρωση με κάποιο υλικό, αλλά και βελτίωση του σημείου εισόδου, ώστε να μην έχουν πρόβλημα εισόδου ή εξόδου χαμηλά οχήματα.

Ευκολίες παραμονής

Η παραμονή απαιτεί :

• χώρο στάθμευσης των οχημάτων .

• χώρο αναμονής των μετακινουμένων με μαζικά μέσα μεταφοράς ή ταξί,

• τηλέφωνο,

• λουτήρες (ντουζ),

• καμπίνες,

• ομπρέλες και ξαπλώστρες,

• χώρους άθλησης ,

• κυλικείο για προσφορά ποτών, παγωτών, κλπ.

• Ιατρό ή έστω νοσηλευτή με ανάλογες γνώσεις ακτής και φαρμακευτικό υλικό, ο οποίος μπορεί να λειτουργεί και ως ναυαγοσώστης.

Χώρο στάθμευσης οχημάτων :

Όπως προαναφέρθηκε η ανάγκη ύπαρξης χώρων στάθμευσης και στα σημεία προσέγγισης των ακτών είναι απαραίτητη.

Από το παραθαλάσσιο δρομολόγιο προς Σουτσίνι, Άγιο Γεώργιο, Λιμανάκι και Νέο Λιμανάκι,οι υφιστάμενοι χώροι στάθμευσης οχημάτων καλύπτουν τις ανάγκες από πλευράς μεγέθους, έστω και εάν κάποιες ελάχιστες ημέρες περί τον 15αύγουστο υπάρχει σχετικό πρόβλημα.

Πρέπει όμως να υποστηριχθεί με στέγαστρο αναμονής με κάθισμα, τηλέφωνο, αφοδευτήριο, κάδο απορριμμάτων και λουτήρα (ντουζ), με χαμηλή βρύση για τα πόδια.

Από το ορεινό δρομολόγιο προς Λένοση, Καλόγηρο και Σουτσίνι δεν υπάρχουν χώροι στάθμευσης οχημάτων και θα πρέπει, εάν αφού εξετασθεί το θέμα και δεν εξευρεθεί άλλη λύση, να διευθετηθούν τα δρομολόγια στο τέλος τους, ώστε να υπάρχει ασφαλής κατά το δυνατόν στάθμευσης οχημάτων. Στο Σουτσίνι πρέπει να βελτιωθούν οι συνθήκες που δημιουργήθηκαν την άνοιξη του 2011.

Τηλέφωνο : Είναι αναγκαία και δυνατή η ύπαρξη καρτοτηλεφώνου, το οποίο και θα απομακρύνεται, αν είναι ανάγκη, την νεκρά περίοδο, στον παραθαλάσσιο χώρο στάθμευσης στο στέγαστρο αναμονής.

Λουτήρες (ντουζ) : Είναι αναγκαία η ύπαρξή τους σε όλες τις ακτές. Απαιτείται σίγουρα μία βρύση για τα πόδια στο χώρο αναμονής με διαφυγή στη θάλασσα και σίγουρα απαιτείται σταθερός έλεγχος καλής λειτουργίας του όλου δικτύου.

Καμπίνες : Να υπάρχουν σε όλες τις ακτές και πρέπει να βελτιωθούν ως προς το δάπεδο και να αυξηθούν ως προς τον αριθμό.

Σκιάδια, Ομπρέλες & ξαπλώστρες : Αλλάζουν την ποιοτική εικόνα του χώρου και θα πρέπει να διατίθενται με μικρό κόστος και όχι δωρεάν.

Χώροι άθλησης : Οι δημιουργούμενοι τα προηγούμενα χρόνια καλύπτουν της υπάρχουσες ανάγκες, στο Σουτσίνι και πρέπει να κατασκευασθούν και στο Λιμανάκι και στο Νέο Λιμανάκι.

Κυλικείο : Είναι αναγκαίο για τις ακτές Σουτσίνι, Λιμανάκι και Νέο Λιμανάκι και πρέπει από πλευράς διαγωνισμού να συνδεθούν και μεταξύ τους. Είναι αξιολογούμενο πολιτιστικό σημείο και πρέπει να τύχει προσεκτικής ανάθεσης και αυστηρής επίβλεψης

Ιατρός, Νοσοκόμος, Ναυαγοσώστης : Δεν υπήρξε ποτέ και ποτέ δεν αντιμετωπίσθηκε ούτε στοιχειωδώς. Θα έπρεπε να υπάρχει τουλάχιστον ένα ασφαλές φαρμακείο στις βασικές ακτές, Σουτσίνι, Λιμανάκι και Νέο Λιμανάκι και κάποια παρουσία σε συνεργασία με το νοσοκομείο και τα φαρμακεία της περιοχής που εξυπηρετεί η ακτή και βασικά με τις σχετικές υπηρεσίες του Δήμου (Βοήθεια στο σπίτι κλπ).

Προσφορά αναψυκτικών, ποτών, παγωτών κ.α.(Κυλικείο)

Θα πρέπει να υπάρχουν κυλικεία ή κινητές καντίνες στις βασικές ακτές Σουτσίνι, Λιμανάκι και Νέο Λιμανάκι συνδεδεμένες ή όχι μεταξύ τους

Τα προηγούμενα χρόνια κυλικείο υπήρχε μόνο στο Σουτσίνι και οι μη αμφισβητούμενες παρατηρήσεις αναφέρονται στα παρακάτω θέματα :

Χρόνος και Ώρες λειτουργίας.

Προτείνεται έναρξη λειτουργίας από 15 Ιουνίου έως 15 Σεπτεμβρίου και ανάλογα των καιρικών συνθηκών.

Μέχρι σήμερα το κυλικείο λειτούργησε με διάφορες συνθέσεις, μέχρι και από πολυμελή οικογένεια (ήταν η καλύτερη περίοδος του κυλικείου) και πάντα υπάρχουν παράπονα για όλα τα θέματα που καλύπτει.

Λύση θα έδινε μία σύνθεση τριμελής την περίοδο αιχμής με εναλλασσόμενο ωράριο, δηλαδή 09.00-15.00, 11.00-17.00 και14.00-20.00, με εξάωρη καθημερινή εργασία μέσα στην οποία θα περιλαμβάνονται και οι υποχρεώσεις λειτουργίας καθαριότητας και διαρρύθμισης υλικών.

Καθαριότητα χώρων – Διευθέτηση υλικών και αποθεμάτων.

Η εικόνα που υπήρχε μέχρι τώρα στο υπάρχον κυλικείο στο Σουτσίνι, ήταν άθλια και ο χώρος δεν θα είχε ποτέ επιθεωρηθεί από υγειονομική υπηρεσία. Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στα παρακάτω :

• Εμφάνιση προσωπικού (Από προσφορές απλά ομοιόμορφα μπλουζάκια- σορτς, καθαριότητα, αθλητικά υποδήματα και όχι παντόφλες).

• Χώρος αποθήκευσης και συντήρησης υλικών και αποθεμάτων (Ψυγεία, ντουλάπια, ράφια).

• Εργαλεία και σκεύη (πιάτα, ποτήρια, και γενικά αγγεία εστιάσεως, διάφορα σκεύη βοηθητικά και λοιπά υλικά).

• Υλικά καθαριότητας.

Παρεχόμενα αγαθά.

Τα παρεχόμενα υλικά θα πρέπει να είναι τυποποιημένα σε συσκευασία και με ενδείξεις εξωτερικές. Βασικά θα πρέπει να υπάρχουν :

• Νερό

• Παγωτά

• Οινοπνευματώδη ποτά σε μπουκάλι και σε μικρές συσκευασίες, όπου είναι δυνατόν (μπύρες, κρασιά, ούζο κ.α).

• Πρόχειρο φαγητό, τυριά σε μικρές τυποποιημένες συσκευασίες, που θα μπορούν να προετοιμασθούν για παράθεση σε φούρνο μικροκυμάτων.

Δεν θα πρέπει να υπάρχουν προϊόντα σοκολάτας και διάφορες κρέμες που εύκολα αλλοιώνονται.

Εξοπλισμός.

Θα πρέπει να υπάρχουν γκαζάκι - μίξερ για καφέ, φούρνος μικροκυμάτων και μοτέρ παραγωγής ρεύματος, για περίπτωση διακοπής.

Υποχρεώσεις προσωπικού.

• Συμπεριφορά. Και μέχρι σήμερα δεν έχουν παρατηρηθεί προβλήματα, πλην της εφαρμογής των ωρών λειτουργίας και βασικά η πρωινή έναρξη λειτουργίας .

• Πιστή εφαρμογή ωραρίου.

• Εμφάνιση. Είναι αναγκαία η ομοιόμορφη εμφάνιση του προσωπικού, ώστε να ξεχωρίζουν .Ιδιαίτερη προσοχή στην υπόδηση.

• Καθαριότητα χώρου γενικά. Θα πρέπει κάθε βράδυ μετά την 19.00 ώρα να γίνεται καθαριότητα κυλικείου, εξωτερικού χώρου και συνολικά όλης της ακτής.

Χώροι άθλησης – διαγωνισμοί.

Η ύπαρξη χώρων άθλησης είναι αναγκαία στις βασικές ακτές Σουτσίνι, Λιμανάκι και Νέο Λιμανάκι, σε καθοριζόμενους χώρους, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και σε άλλα σημεία της ακτής για μη διαγωνιζόμενους.

Θα πρέπει να οργανωθούν αγώνες, μετά από προκήρυξη και υποστήριξη από διάφορους φορείς και εκτός της «πετόσφαιρας επί της ακτής», ρακέτας, κολύμβησης σε απόσταση π.χ. Κάβος – Σουτσίνι, την ημέρα εορτασμού της Αγίας Μαρίνας, ή τον 15Αύγουστο, ώστε να γίνουν θεσμός.

Ειδικές Εκδηλώσεις.

Να προγραμματίζονται ειδικές εκδηλώσεις, όπως συναυλίες, μουσικές βραδιές κ.α. τις βραδιές πανσελήνου ή άλλες εορταστικές ημέρες.

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Επίκαιρα

Σύμφωνα με δηλώσεις της αντιδημάρχου Αρετής Μπάτσα- Θωμά στο kimanews.gr, ο Δήμος στήριξε και προτίθεται να στηρίξει ξανά στο μέλλον τις εορταστικές αποκριάτικες εκδηλώσεις της Κύμης και ειδικότερα τη διεξαγωγή Καρναβαλιού. Συγκεκριμένα, η αντιδήμαρχος μας ενημέρωσε ότι κατόπιν συναντήσεως της με εκπροσώπους της ομάδας των καρναβαλιστών, τους ενημέρωσε ότι θα βοηθούσε σε ότι χρειαζόντουσαν και τελικά ο δήμος προσέφερε και κάλυψε τη δαπάνη της μικροφωνικής, συν ότι μερίμνησε στέλνοντας επιστολή στο Α.Τ. Κύμης για τη συνεργασία τους. Επίσης, η αντιδήμαρχος δεν δίστασε να δηλώσει ότι η κίνηση των συμπολιτών μας αξίζει επιβράβευση και επανάληψη, δεσμευόμενη για πολυδιάστατη στήριξη της στο μέλλον.

Από πολλούς καρναβαλιστές ακούσαμε και για την μεγάλη βοήθεια της προέδρου της Ένωσης Επαγγελματιών Βιοτεχνών, Εμπόρων Κύμης & Περιχώρων. Η Μαρία Λιάπη, μας δήλωσε ότι αν και ενημερώθηκε σχετικά αργά προσέφερε και προσωπική δουλειά και οικονομική στήριξη στην όλη εκδήλωση.

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Επίκαιρα
Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2012 14:37

Δελτίο Τύπου

Σίμος Κεδίκογλου: « Στην Ηλεκτρομηχανική Κύμης το συμβόλαιο για την προμήθεια κρανών στις Ένοπλες Δυνάμεις, που εξασφαλίζει την επιβίωσή της»

Τη διαβεβαίωση ότι ο διαγωνισμός σύντομα ολοκληρώνεται και θα ανατεθεί στο εργοστάσιο της Ηλεκτρομηχανικής Κύμης το συμβόλαιο για την προμήθεια κρανών στις Ένοπλες Δυνάμεις μας έδωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτρης Αβραμόπουλος κατά τη συνάντηση που είχαν ο βουλευτής Εύβοιας, τομεάρχης ΜΜΕ της ΝΔ, Σίμος Κεδίκογλου και ο Δήμαρχος Κύμης-Αλιβερίου, Δημήτρης Θωμάς σήμερα στο Πεντάγωνο.

Από την πλευρά του ο βουλευτής υπογράμμισε, ότι με την υπογραφή του συμβολαίου εξασφαλίζεται η επιβίωση του εργοστασίου, που βρίσκεται σε μία ιδιαίτερα δοκιμαζόμενη περιοχή της Εύβοιας, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «η περιοχή της Κύμης έχει υποστεί αλλεπάλληλα πλήγματα τα τελευταία χρόνια και ενδεχόμενη δυσλειτουργία του εργοστασίου της Ηλεκτρομηχανικής θα αποτελούσε τη χαριστική βολή για ολόκληρη την περιοχή¨.

Ο Σίμος Κεδίκογλου ευχαρίστησε τον Υπουργό για την άμεση ανταπόκριση και υποστήριξή του στην επιβίωση του εργοστασίου, η λειτουργία του οποίου είναι ζωτικής σημασίας όχι μόνο για τους εργαζόμενους, αλλά και για τους κατοίκους όλης της περιοχής.

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Επίκαιρα
Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2012 21:02

Δελτίο τύπου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 20/2/2012

Προχωρά στο Αλιβέρι η υπογειοποίηση των καλωδίων της ΔΕΗ

Αλλάζει όψη και ο Περιφερειακός του Αλιβερίου, με την υπογειοποίηση των καλωδίων της ΔΕΗ στο Αλιβέρι. Στα πλαίσια των αντισταθμιστικών οφελών για την κατασκευή της διασυνδετικής γραμμής μεταφοράς 400KV Αλιβέρι-Σύστημα, η διοίκηση της ΔΕΗ είχε κρίνει απαραίτητη από το 2010 την υπογειοποίηση μέρους των τεσσάρων γραμμών 150KV που διασχίζουν την πόλη. Με συντονισμένες όμως πιέσεις της Δημοτικής Αρχής των κατοίκων αλλά και βουλευτών υπογειοποιείται πλέον το σύνολο των γραμμών 150KV στην κατοικήσιμη περιοχή του Αλιβερίου .

Θα υπογειοποιηθούν τα καλώδια υψηλής τάσης 150KV από το Κέντρο Υγείας στην είσοδο της πόλης από Χαλκίδα και ακολουθώντας τον Περιφερειακό δρόμο του Αλιβερίου θα ολοκληρωθεί το έργο στο εργοστάσιο της ΔΕΗ. Απομακρύνονται οι πυλώνες τοποθετείται τερματικός σταθμός σε χώρο κοντά στο Κέντρο Υγείας, όπου από εκεί τα καλώδια θα συνεχίσουν εναέρια .Το έργο της υπογειοποίησης θα αγγίξει τα 6.000.000 περίπου ευρώ, και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε ένα περίπου εξάμηνο.

Οι γραμμές μεταφοράς με εναέρια καλώδια διέρχονται σήμερα πάνω από την πόλη του Αλιβερίου, γεγονός το οποίο, σε συνδυασμό και με την ταχύτατη επέκταση των ηλεκτρικών και τηλεπικοινωνιακών δικτύων, έχει ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση του περιβάλλοντος και τη δικαιολογημένα αυξανόμενη ανησυχία των κατοίκων, σχετικά με τις επιπτώσεις από την έκθεσή τους σ' αυτά.

Προκειμένου να διασφαλιστούν ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων και αναβάθμισης της αισθητικής και του περιβάλλοντος, η υπογειοποίηση των γραμμών αποτελεί μια αναγκαιότητα στη νέα πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί. Εκτός από το αισθητικό αποτέλεσμα, θα σταματήσουν και οι διαμαρτυρίες των πολιτών για την ενόχλησή τους από τους πυλώνες της ΔΕΗ, ενώ σταθεροποιείται η δυναμικότητα του ρεύματος στους καταναλωτές. Παράλληλα απελευθερώνεται το τμήμα γης στην Πολεοδομική Ενότητα 3, που λόγω της διέλευσης των καλωδίων ήταν δεσμευμένο με δουλεία, ενώ μεγάλο τμήμα παρέμενε εκτός σχεδίου. Την ολοκλήρωση των εργασιών θα ακολουθήσει η τροποποίηση του σχεδίου, έτσι ώστε να αποδοθεί η ''νεκρή'' αυτή έκταση σε οικιστική χρήση και ζώνη πρασίνου, για την πόλη του Αλιβερίου.

Όπως σημειώνει ο Δήμαρχος Δημήτρης Θωμάς, οι εργασίες εντάσσονται «σε εκτεταμένο πρόγραμμα υπογειοποίησης του εναέριου δικτύου που υλοποιείται σταδιακά και προβλέπει για λόγους υγείας, ασφαλείας, μείωσης της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, αλλά και αισθητικής, την απομάκρυνση των παλιών, επικίνδυνων, καρκινογόνων, ανθυγιεινών και ακατάλληλων πυλώνων και την τοποθέτηση νέου δημοτικού φωτισμού. Έτσι, διασφαλίζεται στο μέγιστο βαθμό η προστασία της υγείας των πολιτών και η αποτροπή πιθανών ατυχημάτων, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται η αισθητική αναβάθμιση των περιοχών του δήμου μας».

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Επίκαιρα
Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2012 00:10

Δελτίο Τύπου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ- ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 16/2/2012

Από την τοποθέτηση του Τοπικού Συμβούλου Δ.Κ.Αλιβερίου κ. Νικολάου Λυμπερόπουλου στο Δημοτικό Συμβούλιο 13/2/2012

Η ΛΕΡΝΑΙΑ ΥΔΡΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΑ ΚΕΦΑΛΙΑ

Ο Ελληνικός Δήμος Κύμης - Αλιβερίου ζήτησε από το Ελληνικό Δασαρχείο να παραχωρήσει ένα κομμάτι από τον άφθονο χώρο και τις εγκαταστάσεις που διαθέτει στο Αλιβέρι, για να στεγαστεί σε αυτές το κλιμάκιο της Υπηρεσίας Δασοπυρόσβεσης του Αλιβερίου.

Η Υπηρεσία στεγάζεται σήμερα σε επικίνδυνες για την ασφάλεια των διερχομένων πολιτών, αλλά και επικίνδυνες και για την ασφάλεια της Περιουσίας του Δημοσίου, δηλαδή του προσωπικού, των οχημάτων και των υλικών του κλιμακίου. Σημειωτέον μάλιστα ότι το συμβόλαιο μίσθωσης που είχε συναφθεί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή είναι άκυρο και ήδη το κλιμάκιο με Δικαστικές Αποφάσεις διατελεί υπό καθεστώς έξωσης.

Και ενώ θα ανέμενες ότι η Ελληνική Αρχή του Δασαρχείου, της οποίας προΐσταται η κα Γκοτζαμάνη, (και όχι η κα Μέρκελ), θα έκανε τα πάντα για να βοηθήσει το Δήμο να λύσει αμέσως το πρόβλημα της στέγασης και να ανακουφιστεί ο Δήμος από την δαπάνη των ενοικίων που πληρώνει σήμερα, στερώντας τους αντίστοιχους πόρους από την κοινωνική πολιτική που οφείλει να ασκήσει, τι κάνει;

Παρ'ότι είχε έγγραφο «εντέλεσθε» από την Γ.Γ.Αποκεντρωμένης Διοίκησης κα Γερακούδη μέσω του Διευθυντή Δασών κου Καλόγηρου, προκειμένου να παραχωρήσει άμεσα τον αιτούμενο χώρο για την στέγαση του Πυροσβεστικού κλιμακίου,

παρόλα αυτά πασχίζει να βρει πρόθυμους συμμάχους στο Υπουργείο Περιβάλλοντος! Μέσα από τις ίδιες πολιτικές δυνάμεις που την έκαναν Προϊσταμένη .Ψάχνει στην περιοχή για αυτόκλητους προστάτες και συνηγόρους ανάμεσα σε εκείνους που συνδέονται με τις ίδιες πολιτικές δυνάμεις που κατέστρεψαν την πατρίδα μας και έχουν καταδικάσει το λαό στην εξαθλίωση και την κακουχία.

Και προσπερνά το γεγονός ότι συνδέεται με στενή συγγένεια με τον εκμισθωτή του κτιρίου που στεγάζεται η πυροσβεστική, γεγονός που θα έπρεπε να την οδηγήσει σε δήλωση κωλύματος τουλάχιστον στην υπόθεση.

Και στη συνέχεια όλοι αυτοί ενορχηστρώνουν μέσα από τις εφημερίδες αντεπίθεση εναντίον του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου και του Δημάρχου κ. Δημήτρη Θωμά για να τον επιπλήξουν ποιοι; Οι υπόλογοι για την οικονομική και κοινωνική καταστροφή απέναντι στον Ελληνικό λαό. Τι κακόγουστο θέατρο σκιών!

Λέγουν στα δημοσιεύματα: "Το Υπουργείο δεν απορρίπτει (τι υποκρισία) το αίτημα. Υποδεικνύει όμως στο Δήμαρχο (ποιοι υποδεικνύουν, αυτοί που έχουν καταρρεύσει πολιτικά, κοινωνικά και ηθικά;) να αφήσει τα εξώδικα και τις κόντρες (να προσκυνήσει δηλαδή σε ποιόν; Εκείνες τις πολιτικές δυνάμεις που έχουν ακόμα το θράσος να σηκώνουν κεφάλι ενώ είναι χρεωμένες με την καταστροφή της πατρίδας;) και να ζητήσει τα κτήρια (ένα λυόμενο οίκημα και 2 στρέμματα από τα 20 του Δασαρχείου!!) από τον Ειδικό Γραμματέα Δασών!!!" (Σιγά μην πάμε και στις Βρυξέλλες!)

Λες και δεν όφειλε να το έχει κάνει αυτό υπηρεσιακά εδώ και 10 μήνες η περιβόητη κα Γκοτζαμάνη. Αντί να κάνουν όλοι αυτοί εκείνο που κάθε Ελληνας θα είχε κάνει αμέσως, εκείνοι έστω και την τελευταία στιγμή, κοιτάζουν να εμποδίσουν τη Δημοτική Αρχή και τον Δήμαρχο κ. Δημήτρη Θωμά να συμμαζέψει τον τόπο και κάνει έργο, γιατί τότε θα φανεί πόσο λίγοι και πόσο κακοί υπήρξαν και πόση ζημιά έκαναν στο Δήμο, την Περιοχή και την Χώρα.

Νίκος Λυμπερόπουλος

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Επίκαιρα
Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2012 15:11

Όχι στην αναστολή λειτουργίας του τελωνείου.

Και η βουλευτής Εύβοιας του ΠΑΣΟΚ κυρία Κατερίνα Περλεπέ-Σηφουνάκη, είναι υπέρ του να μην ανασταλεί η λειτουργία του τελωνίου Κύμης. Με δύο αναφορές που κατέθεσε προς τον Υπουργό Οικονομικών, Ευάγγελο Βενιζέλο στις 15/2/2012, ζητά να μην ανασταλεί η λειτουργία των τελωνείων Καρύστου και Κύμης.

Η πρώτη Αναφορά, είναι το έγγραφο διαμαρτυρίας για την αναστολή λειτουργίας του τελωνείου Καρύστου που υπογράφουν ο Δήμος Καρύστου, οι Σύλλογοι Αλιέων Καρύστου, Μαρμαρίου και Στύρων καθώς και οι μαζικοί φορείς της περιοχής.

Η δεύτερη Αναφορά είναι το ομόφωνο ψήφισμα του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κύμης, όπου καταγγέλλεται η αναστολή λειτουργίας του τοπικού τελωνειακού γραφείου στην Κύμη.

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Επίκαιρα

Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Κύμης Αλιβερίου στην συνεδρίαση του της 13/2/2012, μετά από εισήγηση του Δημάρχου Δημήτρη Θωμά εξέδωσε το ακόλουθο ψήφισμα:

Η συγκυβέρνηση της χώρας υποκύπτοντας στην απαίτηση των Τραπεζιτών, του Δ.Ν.Τ. της Ε.Ε. και της κας Μέρκελ προχώρησε χθες στην κατεδάφιση της κοινωνίας, τη φτωχοποίηση του Ελληνικού Λαού και τελικά τη χρεοκοπία της χώρας, στο όνομα μάλιστα της διάσωσής της.

Το λεγόμενο PSI συνοδευόμενο από νέα επαχθή δάνεια, τα οποία θα πάνε αποκλειστικά στις τσέπες των τραπεζιτών και των τοκογλύφων, επιφέροντας μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις θα είναι καταστροφικά για τη πατρίδα μας.

Τα νέα μέτρα αποτελούν λεηλασία της χώρας, καταλήστευση των μισθών και εισοδημάτων, εκχώρηση της κυριαρχίας, εξαθλίωση του λαού, με δυσθεώρητη αύξηση της ανεργίας, χωρίς καμιά προοπτική αναπτυξιακή.

Επιβάλλονται με την πρωτοφανή κινδυνολογία, την μεταφορά ευθυνών στον κόσμο και την κατατρομοκράτηση του λαού με κάθε τρόπο.

Τα μέτρα αυτά πλήττουν καίρια και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση που και αυτή έχει πληγεί τα μέγιστα έως τώρα καθώς οι πόροι των Δήμων για την τετραετία 2009-2012 έχουν ήδη μειωθεί πάνω από 50% και βρίσκεται στραγγαλισμένη οικονομικά, οδηγούμενη σε κατάρρευσή, μετά και τις επαπειλούμενες περικοπές του νέου μνημονίου για το 2012 κατά 400 εκατομμύρια ευρώ.

Είναι φανερό ότι η πολιτική αυτή, που εκπορεύεται από ένα σαθρό πλέον πολιτικό σύστημα που έφτασε στο τέλος του και ευθύνεται αποκλειστικά για την κατάσταση της πατρίδας μας πρέπει να ανατραπεί στην πράξη. Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μαζί με τους εργαζόμενους και όλο τον Ελληνικό Λαό σε κοινή δράση, οφείλει να διατηρήσει τον κοινωνικό ιστό, να ενισχύσει την κοινωνική αλληλεγγύη και ως η εξουσία που είναι κοντύτερα στο λαό , να αποτρέψει την εφαρμογή αυτών των μέτρων και των επερχόμενων με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Επίκαιρα

Καταχώρηση Αγγελίας