Ο Δήμαρχος Κύμης-Αλιβερίου διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για τη προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και πετρελαίου θέρμανσης για το έτος 2012, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για το Δήμο Κύμης-Αλιβερίου. Κριτήριο κατακύρωσης για τα λιπαντικά αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής του τιμολογίου.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα Αλιβερίου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου (οδός Κ. Μπακόλα 30) από την αρμόδια επιτροπή την Δευτέρα 30 Απριλίου 2012 και ώρα 12:00 (ώρα λήξης υποβολής προσφορών).

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων οκτακόσια ογδόντα τρία ευρώ και ενενήντα ένα (378.883,91 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής που ζητούνται από τη διακήρυξη, καθώς και την εγγύηση συμμετοχής ύψους 18.944,19€ Η παρούσα περίληψη θα αποσταλεί για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 13/3/2012 και στο τεύχος δημόσιων συμβάσεων στις 23/3/2012.

Για περισσότερες πληροφορίες, τους όρους της διακήρυξης και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Κο Αθανάσιο Κριτσιώτη στο τηλέφωνο 22230-23440 (εσ. 214) κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΩΜΑΣ

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Επίκαιρα

Ο Δήμος Κύμης-Αλιβερίου σε συνεργασία με τα σωματεία εργαζομένων του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου συμμετέχοντας στο Πανελλαδικό Κίνημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αυτό-οργάνωσης των πολιτών για το ξεπέρασμα της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, σαν πρώτο βήμα έχει έρθει σε συνεννόηση με παραγωγούς πατάτας και στις 24 Μαρτίου 2012, ημέρα Σάββατο, θα διατεθούν 30 τόνοι πατάτας σε συσκευασίες των 20 κιλών με τιμή 6 ευρώ (30 λεπτά ανά κιλό).

Η διανομή του προϊόντος, θα γίνει στους ενδιαφερόμενους με σειρά προτεραιότητας και γι' αυτό το λόγο καλούνται οι πολίτες του Δήμου να υποβάλλουν γραπτώς στις Τοπικές Δημοτικές Ενότητες τα στοιχεία τους, για να ενταχθούν στον κατάλογο.

Για πληροφορίες :

1. Κύμη 2222350020 (Ευαγγελία Γιαννιού)

2. Κονίστρα 2222350200 (Μάγδα Παπαδοπούλου)

3. Αυλωνάρι 2223031111 (Ελένη Μακρυνικόλα)

4. Κριεζά 2223052123 (Αποστόλου Κών/νος)

5. Αλιβέρι 2223029744 ( Μαρία Νταμηλάκη)

και στα σωματεία του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Επίκαιρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλείσθε να προσέλθετε στην δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στα Κριεζά , την 12 του μηνός Μαρτίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1.-Προέλεγχος απογραφής περιουσίας Δήμου – Ισολογισμού Έναρξης 1-1-2011

2. Λήψη απόφασης περί προσδιορισμού των οφειλών του πρώην Δήμου Ταμυνέων

3.-Έγκριση προϋπολογισμού ΔΕΥΑΚΑ

4.-Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου, αποκατάσταση 4 ΧΑΔΑ στο Δήμο Κύμης –Αλιβερίου.

5.- Παραχώρηση οικοπέδου του Δήμου στην ΔΕΥΑΚΑ, για την κατασκευή ΒΙΟΚΑ Αυλωναρίου.

6.- Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2012-2013.

7.- Έγκριση 1ο ΑΠΕ (ορθή επανάληψη), «Αγροτική οδοποιία νοτίων τοπικών Διαμερισμάτων»

8.- Παράταση προθεσμίας του έργου «Επισκευή –συντήρηση Νεκροταφείων ΔΚ Αλιβερίου»

9.- Έγκριση αποδοχής παραχώρησης τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση ιδιοκτησίας Γούναρη Νικόλαου.

10.- Έγκριση αποδοχής παραχώρησης τμήματος οικοπέδου ιδιοκτησίας Χαραλάμπους Χαράλαμπος –Ενορία σε κοινή χρήση.

11.- Έγκριση αποδοχής παραχώρησης τμήματος οικοπέδου ιδιοκτησίας Ζάνιου –Αλεξίου Μαρίας –Ωρολόγιο σε κοινή χρήση.

12.- Έγκριση αποδοχής παραχώρησης τμήματος οικοπέδου ιδιοκτησίας Λάμπρου Δημήτριος του Κων/νου –Ωρολόγιο σε κοινή χρήση.

13.- Παραχώρηση χώρου στο Σύλλογο «Ραδιοερασιτεχνών Ν.Εύβοιας»

14.-Παραχώρηση αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Λοφίσκου, στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Μπουζαίοι»

15.-Άρση κατάληψης δημοτικού δρόμου στο Κατωχώρι της ΤΚ Οκτωνιά

16.-Παραχώρηση τάφου στο κοιμητήριο Πυργίου

17.-Ανανέωση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, του Λύκου Γεώργιου

18.-Αποδοχή δωρεάς οικογένειας Παναγιώτη και Παναγιώτας Λυμπερόπουλου για την επίπλωση της πάνω αίθουσας του κτιρίου «Κατσικαβέλου»

19.-Παραχώρηση χώρου στην παραλία Μουρτερής στην Ηλιοπούλου Θεοδώρα

20.-Εκποίηση ακινήτου, στη θέση Βαλαντή-Γαίων

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Άγγελος Ποθητάκης

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που

θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στα

Κριεζά, την 12 του μηνός Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και

ώρα 9:30 μμ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα .

1. Έγκριση των όρων διακήρυξης, για την αποκατάσταση 4 ΧΑΔΑ στο Δήμο Κύμης-Αλιβερίο

Ο Πρόεδρος

Θωμάς Δημήτρης

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Επίκαιρα

Η μεγάλη επιτυχία που σημείωσε η προγραμματισμένη για σήμερα συγκέντρωση, για την διοικητική αυτοτέλεια του Γενικού Νοσοκομείου της Κύμης, έφερε αποτέλεσμα. Πλήθος κόσμου, ο Δήμαρχος, Δημοτικοί σύμβουλοι, η Περιφερειακή σύμβουλος κ. Ντούρου, εργαζόμενοι στο Νοσοκομείο, οι εργαζόμενοι στην Ηλεκτρομηχανική Κύμης, ο Σύλλογος Επαγγ.Βιοτ.& Εμπόρων περ. Κύμης, εκπρόσωποι φορέων και οι μαθητές των σχολείων, συγκεντρώθηκαν σήμερα το πρωί δηλώνοντας ξεκάθαρα ότι δεν θα δεχτούν καμία υποβάθμιση του Νοσοκομείου Κύμης και είναι αποφασισμένοι με κάθε τρόπο να διεκδικήσουν την αυτονομία του και την αναβάθμιση του.

Η συλλογική πίεση που ασκήθηκε από τη Δημοτική Αρχή, από την Παρέμβαση Πολιτών Ανατολικής Εύβοιας και τους κατοίκους της Κύμης, είχαν ως αποτέλεσμα στην σημερινή σύσκεψη του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανδρέα Λοβέρδου και αντιπροσωπείας από το Δήμο Καρύστου με επικεφαλής τον Δήμαρχο κ. Νίκο Μανώλη, να κληθεί και ο Δήμαρχος Κύμης – Αλιβερίου Δημήτρης Θωμάς Το ψήφισμα ανέλαβε ο Δήμαρχος Κύμης – Αλιβερίου να επιδώσει στον Υπουργό κατά την σημερινή συνάντηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kimanews.gr η συνάντηση του υπουργού με τους Δημάρχους ολοκληρώθηκε και περιμένουμε με αγωνία τα ευχάριστα από το δελτίο τύπου του Δήμου Κύμης Αλιβερίου.

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Επίκαιρα

Στο κάλεσμα του Δημάρχου Δημήτρη Θωμά, πολύς κόσμος παρευρέθηκε στην συγκέντρωση στο Δημαρχείο Κύμης με θέμα συζήτησης τις κινητοποιήσεις για το Νοσοκομείο Κύμης. Εκεί ο Δήμαρχος έκανε μια μικρή αναδρομή στις μέχρι τώρα εξελίξεις για το Νοσοκομείο. Τόνισε ότι και το δικό μας βρίσκεται στην ίδια μοίρα με το Νοσοκομείο της Καρύστου και ότι προσπαθεί αύριο να παρευρεθεί μαζί με το Δήμαρχο Καρύστου στην προγραμματισμένη συνάντηση του με το Υπουργό Υγείας Αντρέα Λοβέρδο.

Δήλωσε ότι θα στηρίξει τις κινητοποιήσεις με κάθε τρόπο, όπως στηρίζει πάντα τις λαϊκές πρωτοβουλίες, ότι ο Δήμος ετοίμαζε κινητοποιήσεις αλλά τον πρόλαβαν οι εξελίξεις της Καρύστου και ότι κάποιοι βουλευτές παίζουν πολιτικά παιχνίδια εκμεταλλευόμενοι αυτό το θέμα. Ξεκαθάρισε ότι στηρίζει την Κίνηση Πολιτών Ανατολικής Ευβοίας και ανακοινώσε ότι αύριο θα υπάρχουν λεωφορεία στα σχολεία της περιοχής που θα μεταφέρουν κόσμο στο χώρο του Νοσοκομείου.

Στην συνέχεια πήρε το λόγο η κα. Αθανασία Χοντρονικόλα εκπροσωπώντας το προσωπικό του Νοσοκομείου, συμφώνησε με τον Δήμαρχο τονίζοντας ότι κάποιοι βουλευτές δεν κράτησαν τις υποσχέσεις τους για το Νοσοκομείο Κύμης. Τελευταίος μίλησε ο κ. Κοντός Θεοτόκης, μέλος του συλλόγου εργαζομένων του Νοσοκομείου και μέλος της Κίνησης Πολιτών Ανατολικής Ευβοίας και είπε ότι είναι επιθυμητή η βοήθεια του Δήμου Κύμης Αλιβερίου και κάλεσε όλους τους δημότες κάθε Δευτέρα στις 19:30 στις λαϊκές συγκεντρώσεις στις Κονίστρες. Στην αυριανή κινητοποίηση θα συμμετέχει και η Ένωσης Επαγγελματιών Βιοτεχνών, Εμπόρων Κύμης & Περιχώρων, κατόπιν δηλώσεως της προέδρου κας Μαρίας Λιάπη.

Όχι στην υποβάθμιση του Νοσοκομείου Κύμης.

Ναι στο αυτοδιοίκητο του.

Το πρωί της Δευτέρας 5/3 από τις 7:30 ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ στο Νοσοκομείο Κύμης.

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Επίκαιρα
Σελίδα 10 από 10

Καταχώρηση Αγγελίας